Job Vacancies

Capture

Fundraiser
Cardiff, with travel around Wales
£22,000 per annum

Wales’ leading cancer research charity is seeking a Fundraiser to take responsibility for the charity’s community fundraising activities. The successful candidate will be an active member of the Fundraising Team and support all aspects of the Fundraising Strategy. You should have a positive attitude and committed to raising funds and the profile of the charity across Wales.

Closing date: 5pm, Monday 26th March 2018

Job Description Fundraiser

Job application form

 

Codwr Arian
Caerdydd gyda trafelio o gwmpas Cymru
£22,000 y flwyddyn

Mae prif elusen ymchwil canser yng Nghymru yn chwilio am Godwr Arian i gymryd cyfrifoldeb am weithgareddau codi arian yn y gymuned. Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn aelod gweithgar o’r Tîm Codi Arian ac yn cefnogi holl agweddau y Strategaeth Codi Arian. Dylech gael agwedd positif ac yn ymroddedig i godi arian a proffil yr elusen ar draws Cymru.

Dyddiad cau: 5pm, Dydd Llun, Mawrth 26eg

Swydd ddisgrifiad Codwr

Arian Ffurflen Gais Codwr (Saesneg yn unig)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Volunteer Bridal Store Assistants for Pritchard & Moore

From the moment they set foot in Pritchard and Moore, our customers are our special guests. With unparalleled customer service, we ensure each visit with us will be one to remember. Boasting pre-loved and brand new dresses, we believe a wedding dress search is more than simply shopping.

Pritchard and Moore is named after two of Cancer Research Wales’ longstanding trustees and acclaimed scientists, who have both contributed enormously to the landscape of cancer research in Wales and beyond.

In keeping with the charity’s ethos, we ensure that shopping at Pritchard and Moore supports world-class cancer research right here in Wales.

Could you help us create the perfect wedding dress shopping experience? Then please download further information or contact Pritchard & Moore on 029 2115 7862


Pritchard and Moore Volunteers


Cynorthwywyr Gwirfoddolwyr Siop Briodas Pritchard & Moore

O’r funud maent yn croesi’r drothwy  yn Pritchard a Moore, mae ein cwsmeriaid yn westeion arbennig i ni. Gyda gwasanaeth cwsmeriaid heb ei ail, rydym yn sicrhau y bydd pob ymweliad gyda ni  yn un i’w gofio. Gan gyflenwi  ffrogiau newydd a rhai sydd wedi’u rhoi, rydym yn credu bod chwilio am ffrog briodas yn fwy na dim ond siopa.

Enwyd Pritchard a Moore ar ôl dau o ymddiriedolwyr hirsefydlog Ymchwil Canser Cymru, ill dau yn wyddonwyr o fri a wedi cyfrannu’n aruthrol at dirwedd ymchwil canser yng Nghymru a thu hwnt.

Yn unol ag ethos yr elusen, rydym yn sicrhau bod siopa yn Pritchard a Moore yn cefnogi ymchwil canser o’r radd flaenaf yma yng Nghymru.

Allech chi ein helpu i greu’r profiad siopa ffrog briodas berffaith? Yna, lawrlwythwch ragor o wybodaeth neu cysylltwch â Pritchard & Moore ar 029 2115 7862

 

If you are interested in one of our many volunteer opportunities, please have a look at our resources for volunteers.